Spracúvanie osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ Portálu je spoločnosť KOLLÁR services s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50369954, DIČ: 2120306375, IČ DPH: SK2120306375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 112076/B. Kontakt: [email protected].

 

Odporúčame prečítať si celé pravidlá a zásady, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie.

Práva dotknutých osôb

Informácie o spracovaní osobných údajov